Informe de la Fundació Tutelar
    Situació actual del servei de tuteles a Catalunya

logo FLA

El benestar de les persones tutelades

La Fundació Tutelar Lluís Artigues (FLA) és una entitat sense afany de lucre que forma part del Grup Sant Pere Claver, un conjunt d’entitats amb compromís social que comparteixen un mateix model assistencial i d’intervenció.

Els professionals de la FLA vetllen pel benestar de les persones afectades per un problema de salut mental, disminucions psíquiques o malalties associades a l’envelliment que no es poden valer per si mateixes. Un jutge modifica la capacitat d’obrar d’aquestes persones mitjançant una sentència.

En el cas de què una persona no tingui la protecció dels seus familiars, el jutjat sol·licita a la unitat de tuteles del Departament de Benestar i Família que comuniqui quina entitat sense ànim de lucre és la més adient per assumir el càrrec, en funció del perfil i lloc de residència de la persona.

Aleshores la fundació tutelar rep la documentació del jutjat i estudia el cas per la seva acceptació. En cas afirmatiu el jutjat rep la comunicació de la unitat de tuteles, dicta l’auto d’anomenament i cita per acceptar el càrrec. Un cop acceptat el càrrec judicial, la Fundació estableix quin és l’abast i els àmbits en què la FLA ha d’intervenir amb les seves àrees social, jurídica i econòmica.

Una sentència designa un Tutor o Curador en funció de si ha de representar o si només ha de complementar a la persona que el jutjat hagi modificat la capacitat d’obrar.

Sentència. Modificació de la capacitat d'obrar parcial o total

* Curador
S’estableix per complementar una capacitat concreta mitjançant l’assistència en els casos que determini la sentència: igual que en la tutela (personal o patrimonial).

** Tutor
Figura de protecció de la persona que ostenta la representació legal de la persona tutelada en els àmbits que estableixi la sentència: personal (salut, higiene, etc.) o patrimonial o en tots dos casos.

Δ pujar

Servei de tuteles

El servei de tuteles del Departament de Benestar Social i Família té com a objectiu la protecció integral de les persones incapacitades judicialment, en els termes que estableixi la resolució judicial corresponent, tant pel que fa a la seva persona com al seu patrimoni.

Aquests serveis els duen a terme persones jurídiques sense ànim de lucre, que tenen cura de la persona incapacitada i que n’asseguren el benestar moral i material, per aconseguir el grau més alt possible de recuperació de la seva capacitat i d’inserció a la societat.

Aquesta era la situació l’any 2013, segons dades del Departament de Benestar Social i Família.

67 enititats tutelars. Persones tutelades. Despeses

Aquestes són les dades dels anys anteriors:

Any Entitats Persones Despeses
2013 67 5.597 12.743.734,04 euros
2012 65 5.088 12.466.064,48 euros
2011 63 4.631 11.631.810,59 euros
2010 61 4.250 11.137.867,72 euros
2009 60 3.714 9.473.639,75 euros
2008 - 3.340 -
2007 54 2.751 7.126.316,06 euros

Δ pujar

El número de persones tutelades s’ha doblat

Gràfica: El número de persones tutelades s’ha doblat
*** La comparativa s’ha fet entre la situació dels anys 2007 i 2013


El número d’entitats tutelars ha crescut un 20%

Gràfica: El número d’entitats tutelars ha crescut un 20%
*** La comparativa s’ha fet entre la situació dels anys 2007 i 2013


La despesa total del programa de tuteles de la Generalitat ha augmentat un 44%

Gràfica: La despesa total del programa de tuteles de la Generalitat ha augmentat un 44%
*** La comparativa s’ha fet entre la situació dels anys 2007 i 2013
Δ pujar

Les persones tutelades amb problemes de salut mental

L’associació ENCAIX agrupa 12 entitats tutelars dedicades a protegir persones amb problemes de salut mental, entre les quals hi ha la Fundació Tutelar Lluís Artigues.

Aquestes fundacions representen un 17% del total d’entitats tutelars. Actualment protegeixen unes 3.100 persones amb problemes de salut mental, la meitat del número de persones tutelades a Catalunya.

17% Fundacions Tutelars protegeixen el 51% tutelats amb problemes de salut mental
Δ pujar

Fundació Tutelar Lluís Artigues2013 239 persones tutelades

*** 12 pretuteles acceptades per l’ICASS, totes elles a l’espera de la decisió dels Tribunals.


2012 219 persones tutelades

*** 21 pretuteles acceptades a particulars i 16 tuteles acceptades per l'ICASS,
totes elles a l'espera de la decisió dels Tribunals.


Δ pujar

Històries de vida

La Carmen Nieto té 58 anys i viu a Barcelona. Fa 5 anys que està tutelada per la Fundació Lluís Artigues. Recentment ha demanat recuperar la seva capacitat d’obrar per tornar a viure en plena autonomia.

Vídeos: Coneix les històries de la Carmen, la Meritxell i l'Aurea

Carmen Nieto
La Carmen Nieto té 58 anys i viu a Barcelona. Fa 5 anys que està tutelada per la Fundació Lluís Artigues. Recentment ha demanat recuperar la seva capacitat d’obrar per tornar a viure en plena autonomia.

Meritxell Muñoz
La Meritxell Muñoz té 32 anys i viu a Can Calopa de Dalt. Fa 4 anys que està tutelada per la FLA. El seu testimoni explica com en moments difícils la Fundació l’ha pogut ajudar.

Aurea Raneros
L’Aurea Raneros té 53 anys i viu a Barcelona. Durant 5 anys va estar tutelada per la Fundació Lluís Artigues. Després d’haver demanat la revisió del seu cas per recuperar la capacitat d’obrar, ara ja es val per si mateixa.

Δ pujar

Els professionals

25 professionals multidisciplinaris, com treballadors socials, educadors, psicòlegs, advocats i comptables, treballen a la Fundació Tutelar Lluís Artigues. La seva estructura es divideix en tres àrees que treballen coordinades per oferir una atenció integral a la persona des de les perspectives social, econòmica i jurídica.

Els professionals de la FLA. 3 Àrees
Δ pujar


Articles d'interès:
C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 324 88 91  |  fla@fla.cat