Patronat i Equip Directiu

Patronat

President: Pere Benito
Vice-Presidenta: Isabel Montraveta
Secretari: Antoni Rodríguez
Vocal 1: Carlos Gutiérrez
Vocal 2: Joan Torres

Gerent

Carles Descalzi, Gerent

Equip Directiu

Maria José Navarro, Directora de la Fundació Tutelar Lluís Artigues
Sílvia Crivillés, Coordinadora Àrea Econòmica
Josep Barroso, Coordinador Àrea Jurídica
Luis Varea, Coordinador Àrea Social

Serveis Centrals

David Llongueres, Director Àrea Control de Gestió i Planificació Operativa
Sandra Pou, Secretaria de Gerència
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Elisenda Codina, Directora Financera
Raquel Farrando, Directora Àrea Jurídica i Delegada de Protecció de Dades
Jose Manuel Barbero, Director de Recursos Humans
Mariona Amorós, Directora d'Informàtica
Marta Garcia, Directora de Serveis Generals i Manteniment
Júlia Ribó, Directora de Comunicació